Stresshåndtering

Stress er en belastningsreaktion der opstår, når vi ikke længere har kapacitet, til at indfri vores egne eller omgivelsernes forventninger. 

Stress og symptomer


Der kan være mange årsager til at man føler sig stresset. Ofte er det en kombination af flere forskellige faktorer, der både kan have udspring i privat- og/eller arbejdslivet.

Vi kan godt tåle at være under moderat psykisk pres i en kortere periode, men generelt skal belastningerne være afstemt med vores muligheder for at håndtere dem.  


KMC tilbyder kognitive samtaleforløb, hvor vi sammen skaber struktur og overblik over din situation. Samtalerne har blandt andet til formål at se nye og anderledes muligheder for at håndtere din stresssituation. Samtaleforløb kan med fordel kombineres med NADA-øreakkupunktur. (læs mere om NADA under menupunktet "mere", øverst på siden).


Herunder kan du ser eksempler på nogle af de symptomer man kan have, når man er ramt af stress. Det er forskelligt hvordan vi reagerer, når vi er ramt af stress, og derfor kan det også være meget forskelligt hvordan oplever symptomerne.


Fysiske stresssymptomer


 • Hovedpine
 • Indre uro/rastløshed
 • Svimmelhed
 • Ændret søvnmønster
 • Hjertebanken
 • Muskelspændinger
 • Udmattethed
 • Infektioner
 • Hudproblemer
 • Manglende appetit


Adfærdsmæssige symptomer


 • Øget brug af kaffe, cigaretter, alkohol eller stoffer
 • Øget brug af medicin
 • Travlhed
 • Konfliktopsøgende
 • Vredesudfald
 • Gråd
 • Undgår andre/isolation


Psykiske symptomer


 • Koncentrationsproblemer
 • Hukommelsessvigt
 • Negative tanker
 • Irritabilitet
 • Humørsvingninger
 • Sørgmodighed
 • Depressive tanker
 • Let til tårer
 • Oplevelse af tomhed eller følelsesløshed


    Kontakt mig gerne for mere informtion om stresshåndtering.