Kursus i samtaleteknik


Mennesker som er i mistrivsel, kan ofte  have svært ved at forklare, hvor mistrivslen kommer fra, og hvordan de skal komme videre, for at løfte deres livskvalitet. Personlige problematikker kan synes komplekse og uoverskuelige. Vi kan derfor som samtalepartnere, have brug for en metode, som dels skaber struktur i samtalen, og dels giver overblik over fokuspersonens situation. 


Dette kursus retter sig mod alle, som beskæftiger sig med unge og/eller voksne, hvor den personlige samtale indgår som en del af opgaverne. Kurset skal ikke gøre os til behandlere, men til gode samtalepartnere og facilitatorer. Der stilles ingen krav til forudgående kendskab til kommunikationsteori eller lignende. Alle kan være med.


Kurset berører følgende emner:


 • Den svære samtale
 • Tillid i samtalen
 • Den sokratiske dialog
 • Psykologiske grundbehov
 • Udbytte af samtalen
 • Synliggørelse af fremskridt


Udbyttet af kurset kan blandt andet bruges i forbindelse med:


 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Bekymringssamtaler
 • Kontaktlærersamtaler
 • Trivselssamtaler
 • Smarbejdsudvikling
 • De svære samtaler


Med kurset får du konkrete og let anvendelige samtaleredskaber, som du straks kan tage i brug.


Pris: kr. 1.500,- inkl. moms pr. deltager.

Materialer og let frokost er inkluderet i prisen.


Dato for næste åbne kursus hos KMC:

Lørdag den 26. marts 2022, kl. 10.00 - 14.00

Oplæg om unge og mistrivsel i uddannelsessystemet


Et stigende antal unge mistrives. Det mærkes ikke mindst på ungdomsuddannelserne, hvor undervisere og vejledere kæmper en hård kamp, for at imødekomme de krav der stilles, for at kunne imødekomme de hensyn, som inklusion og trivsel kræver. Hertil kommer, at flere og flere unge bliver diagnosticeret med ADD, ADHD, autismespekterforstyrrelse, angst o.s.v.


Vi stiller ofte spørgsmålet; "hvordan kunne det gå så galt?". Dette oplæg tager udgangspunkt i interviews, som unge har bidraget med i et projekt, hvor blikket var rettet mod "de positive afvigere". Altså, hvor unge lykkedes med deres uddannelsesforløb, selvom der nok kunne have været adskillige grunde til at mislykkes. Med andre ord: "Hvordan kunne det gå så godt?"


Oplægget henvender sig til fagpersoner, som til dagligt arbejder med unge og trivsel og har følgende fokuspunkter:


 • Hvorfor mistrives et stigende antal unge?
 • Hvordan oplever den unge udfordringerne på ungdomsuddannelserne?
 • Hvilke behov hos unge, skal vi holde fokus på?
 • Hvad lægger de unge selv vægt på, i forhold til trivsel?
 • Hvilken betydning har relationerne, under de unges uddannelsesforløb?
 • Hvordan monitorerer vi udviklingen i den unges trivsel?
 • Debat og spørgsmål


Varighed 90 minutter, inklusive spørgsmål/debat


eller


Varighed 150 minutter, inklusive små deltagerøvelser og spørgsmål/debatKursus i krisehåndtering


Akutte traumatiske kriser 

En akut traumatisk krise udløses af en hændelse, der påvirker os i så svær en grad, at vi ikke længere kan håndtere vores følelsesmæssige udfordringer, med de strategier  og metoder vi plejer at tage i anvendelse. Akutte traumatiske kriser kan udløses af flere forskellige begivenheder, eksempelvis hvis en person:


 • Oplever pludseligt dødsfald i den nære relation
 • Er vidne til en alvorlig ulykke 
 • Uforberedt befinder sig i en uoverskuelig skilsmisse
 • Bliver udsat for fysisk overgreb, som eksempelvis vold og voldtægt
 • Får en alvorlig eller livstruende sygdom
 • Oplever personligt tab
 • Står i en pludseligt opstået livsændrende situation

 
Vi har forskellige måder at reagere på, når vi udsættes for for svære akutte hændelser. Derfor kan det være vanskeligt for os at gennemskue, på hvilken måde vi bedst kan støtte den kriseramte, og skaffe den nødvendige professionelle hjælp.


Mange akutte krisesituationer kan være tabubelagte, alene fordi mange mennesker ikke ved hvordan de skal tale med en kriseramt, af frygt for at gøre situationen værre. På kurset vil du blive præsenteret for forskellige metoder, til at håndtere en samtale med en kriseramt person.
 

Kurset indeholder:


 • Teoretisk grundlag for krisehåndtering
 • Tilgang til kriseramte
 • Praksisnære metoder
 • Støttende tiltag
 • Samtaleteknik 
 • Dialogbaseret undervisnng


Kurset henvender sig til både prvat- og fagpersoner, som ønsker metoder og teknikker til at støtte og hjælpe venner, bekendte, kolleger, familiemedlemmer, elever eller ansatte, som står i en personlig krisesituation. 


Varighed: 6 timer


Kontakt mig og hør mere