HAP

hashafvænning

HAP (Haschavvänjningsprogrammet) er en svensk udviklet hashafvænningsmetode. Metoden er den foretrukne i Norge og Sverige, og i Danmark bliver HAP mere og mere udbredt, ikke mindst på grund af den lave tilbagefaldsrate. 75% stopper helt med deres cannabisforbrug.

Der er tale om et intensivt program, med 3 ugentlige samtaler, á cirka 60 minutter, i 6 uger. 

HAP har til formål at påvirke dysfunktionelle tankemønstre og derved få den enkelte til at stoppe deres skadelige brug af hash, samt at fremme mental sundhed og social kompetence. Programmet består af kognitiv test, motiverende samtaler og forebyggelse af tilbagefald. Et af de vigtige elementer i behandlingen er at vi kan forudsige de konsekvenser rygestoppet giver, og derved kan forberede os på de udfordringer der venter. Programmet varer 6-8 uger med mindst 18 sessioner + opfølgning efter henholdsvis 2 og 6 måneder. HAP-forløbet kan kombineres med NADA.

HAP-forløbet er opbygget i 3 faser. Se den korte beskrivelse nedenfor.


Kontakt gerne KMC for mere information eller en uforpligtende, orienterende samtale.

Kim Munksgaard Coaching

HAP-programmets 3 faser

Den medicinske fase


Der lægges vægten på at komme alle de fysiologiske reaktioner og følelser i forkøbet, som en afvænning altid vil afstedkomme. Der vil komme abstinenser, og du vil opleve en stærk trang til lige at ryge en enkelt mere for at undgå de ubehagelige følelser og kropsfornemmelser. Programmet har derfor i denne første fase rigtig meget fokus på at sikre du ikke “ryger” tilbage, for lige om hjørnet aftager ubehaget, og vejen ud af misbruget ligger tættere på end før. Men det er vigtigt at understrege, at det netop er i de første 2-3 uger at hashrygeren falder i igen. Fordi det er hér de rigtig ubehagelig følelser kommer. Allerede efter 4 uge dæmpes ubehaget markant, og din hjerne begynder så småt at komme tilbage på et rigtig godt spor igen.

Den psykologiske fase


Den har sit hovedfokus på at begynde at udvikle hjernen. Du udvikler din evne til refleksion, selvindsigt, indlæring og til det at kunne håndtere svære følelser. Dine kognitive funktioner begynder at blive bedre, din hukommelse og evne til fokus stiger, og du får gennem programmet helt konkrete redskaber, så du stærkere og stærkere kan motivere dig selv til at fastholde vejen ud af misbruget.

Den sociale fase


Den omhandler alt det der skal medvirke til, at du skaber en helt ny identitet – ikke bare som “ikke-hash-misbruger”, men om dig som menneske. Det er tid til at udvikle nye sociale strategier, forstå din egen udviklingsproces og ikke mindst at få et helt nyt syn på fremtiden, hvor der nu også er plads til tanker om uddannelse, venner, kæreste og måske et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet.